โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

สอบวัดความรู้ หลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดจันดี

สอบวัดความรู้ ทดสอบทางการศึกษาและประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ฯลฯ  ณ โรงเรียนวัดจันดี

สอบวัดความรู้
สอบวัดความรู้

สอบวัดความรู้