นักเรียนที่ได้รับรางวัล สอบวัดความรู้ ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

นักเรียนที่ได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตรในการสอบวัดความรู้ความสามารถ ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกคณะครูขอแสดงความยินดีอีกครั้ง ปีการศึกษา2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

Leave a Comment