โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

นักเรียนที่ได้รับรางวัล สอบวัดความรู้ ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

นักเรียนที่ได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตรในการสอบวัดความรู้ความสามารถ ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกคณะครูขอแสดงความยินดีอีกครั้ง ปีการศึกษา2563

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล