ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนสอบสมรรถนะวัดความรู้ได้ลำดับที่1

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในการสอบสมรรถนะวัดความรู้ได้ลำดับที่1 วิชาสังคมศึกษาฯ  ณ โรงเรียนวัดจันดี ปีการศึกษา2563  ด.ญ.กุสาวดี หิรัญรัตน์ นักเรียนชั้นป.6 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

 

 

Leave a Comment