โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนสอบสมรรถนะวัดความรู้ได้ลำดับที่1

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในการสอบสมรรถนะวัดความรู้ได้ลำดับที่1 วิชาสังคมศึกษาฯ  ณ โรงเรียนวัดจันดี ปีการศึกษา2563  ด.ญ.กุสาวดี หิรัญรัตน์ นักเรียนชั้นป.6 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี