โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

กิจกรรมโครงการส่งเสริม

กิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนวันมาฆบูชาเนื่องในสัปดาห์แห่งวันสำคัญทางศาสนาประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ได้มีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี

 

กิจกรรมโครงการส่งเสริม

กิจกรรมโครงการส่งเสริม

กิจกรรมโครงการส่งเสริม