กิจกรรมวิ่งการกุศล

กิจกรรมวิ่งการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างห้องสุขาให้แก่นักเรียนและเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

กิจกรรมวิ่งการกุศล

กิจกรรมวิ่งการกุศล

กิจกรรมวิ่งการกุศล

Leave a Comment