โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคีนุกูล ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

082 8061551

ขอขอบพระคุณ นายกอบต.ไสหร้านำอาหารแห้งแจกให้กับนักเรียน

ขอขอบพระคุณ นายกอบต.ไสหร้า นายไพโรจน์และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้นำอาหารแห้งและขนมมาแจกให้กับนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ