กิจกรรมโครงการส่งเสริม

กิจกรรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนวันมาฆบูชาเนื่องในสัปดาห์แห่งวันสำคัญทางศาสนาประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ได้มีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี

 

กิจกรรมโครงการส่งเสริม

กิจกรรมโครงการส่งเสริม

กิจกรรมโครงการส่งเสริม

Leave a Comment